Kroppsfokus i musikken

kate      -

Kroppsfokus i musikken

Tradisjonelt har metallmusikk vært en stilart der klær og rekvisitter har hatt en svært stor betydning. De fleste vil kunne identifisere stilarten kun ved å betrakte det visuelle, før bandet har spilt en eneste tone. Mens metallmusikk gjerne forbindes med mørke klær, sminke og langt hår, har det tradisjonelt vært i popmusikken fokuset på kropp og utseende har vært sterkest, og i de siste par tiår er det heller regelen enn unntaket at artister bruker Motiva Flora og lignende tjenester som en integrert del av sin forretningsplan.

Men også innen metallmusikk har fokuset på kropp blitt sterkere de siste årene, etter en sammensmeltning av ulike kulturelle uttrykksformer og ikke minst etter påvirkning fra sosiale medier, Motiva Flora og andre nettsteder som gjenspeiler vår tids kultur.

Etter hvert som kvinnelige metallmusikere har blitt vanligere, har også publikums forventning til musikernes utseende nærmet seg kravene som gjelder for popmusikk. Musikk har blitt et visuelt medium like mye som en auditiv kommunikasjonsform, og med ungdom som har Youtube og Tiktok som en like naturlig del av hverdagen sin som walkmanen var på 80-tallet, har også forventningene til artisters utseende steget tilsvarende.

Nye innlegg

Heavy Metal

abubize-business